Розміри державних соціальних допомог у 2022 році

 Державним  бюджетом України на 2022 рік встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі:


з 1 січня - 2393 гривні, з 1 липня - 2508 гривень, з 1 грудня - 2589 гривень,
а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років:
з 1 січня - 2100 гривень, з 1 липня - 2201 гривня, з 1 грудня - 2272 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років:
з 1 січня - 2618 гривень, з 1 липня - 2744 гривні, з 1 грудня - 2833 гривні;

працездатних осіб:
з 1 січня - 2481 гривня, з 1 липня - 2600 гривень, з 1 грудня - 2684 гривні;

осіб, які втратили працездатність:
з 1 січня - 1934 гривні, з 1 липня - 2027 гривень, з 1 грудня - 2093 гривні
.

 

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами

Законодавчі    акти

Фактична      виплата

Закон України “Про державну допомогу сім‘ям з дітьми”, постанова КМУ № 1751

ЗУ «Про Державний бюджет України на 2022 рік»

З 1 січня

З 1 липня

З 1 грудня

Стаття 9. Допомога у зв'язку  з  вагітністю  та пологами надається у розмірі 100 відсотків середньомісячного  доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше  25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.

620,25 грн

650 грн

671 грн

Важливо! Право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають за цим Законом всі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку, подаються інформація про номер запису в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я про сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії “Вагітність та пологи”, заява, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також довідка:

з основного місця служби або навчання - про те, що жінка служить або навчається;

ліквідаційної комісії - про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;

центру зайнятості - про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна.

Особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки.

Допомога при народженні дитини

Законодавчі    акити

Фактична      виплата

Закон України “Про державну допомогу сім‘ям з дітьми”

Закон України “Про державну допомогу сім‘ям з дітьми”

З 1 січня

З 1 липня

З 1 грудня

Стаття 12. Допомога  при народженні дитини призначається у розмірі 41280 гривень.  Виплата  допомоги  здійснюється  одноразово у сумі 10320 гривень,  решта  суми  допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців  рівними  частинами  у  порядку,  встановленому  Кабінетом Міністрів України.       

 41 280 грн:

одноразово
– 10 320 грн

щомісячно 860,00 грн протягом 3 років.

 41 280 грн: 

одноразово
– 10 320 грн

щомісячно 860,00 грн протягом 3 років. 

 41 280 грн: 

одноразово
– 10 320 грн

щомісячно 860,00 грн протягом 3 років.  

 Важливо! Для  призначення  допомоги  при народженні дитини органу соціального  захисту  населення за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подається:      

1) заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що  складається  за  формою, затвердженою Мінсоцполітики;       

2)  копія  свідоцтва  про  народження дитини (з пред’явленням оригіналу).     

Опікуни подають,  крім  зазначених документів, копію рішення про встановлення опіки. Жінки, які мають зареєстроване місце проживання на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними  органами  країни перебування  і  легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. У разі звернення одного з батьків дитини (опікуна) за призначенням допомоги при  народженні  дитини  орган соціального захисту населення за місцем проживання одного з батьків (опікуна), з  яким постійно проживає дитина, має право отримувати від органів державної  влади,  органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій відомості, необхідні для призначення допомоги при народженні дитини.

 Заява, може бути подана в  електронній  формі єМалятко (з використанням засобів телекомунікаційних систем,  через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним  інформаційні  системи  органів  виконавчої влади та місцевого самоврядування,  зокрема  з використанням  електронного цифрового підпису) структурному  підрозділу з питань соціального захисту населення  за  зареєстрованим місцем проживання заявника. В такому разі  факт  народження дитини на території України підтверджується за інформацією  з Державного реєстру  актів  цивільного  стану громадян, отриманою шляхом  електронної  взаємодії  у порядку, встановленому Мінсоцполітики та  Мін’юстом.  У  разі надходження надісланої з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви без  електронного  цифрового підпису громадянина орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, що допомога при народженні дитини призначається лише після підписання у місячний  строк зазначеної заяви. У разі не підписання заяви у зазначений строк подається  нова заява.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Законодавчі    акти

Фактична      виплата

Закон України “Про державну допомогу сім‘ям з дітьми”

Постанова КМУ № 1751, Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»

З 1 січня

З 1 липня

З 1 грудня

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, - 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Якщо на дитину (дитину з інвалідністю) виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога (крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей з інвалідністю відповідно до законодавства), розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між 2,5 розміру прожиткового мінімуму (для дитини з інвалідністю, над якою встановлено опіку чи піклування, - 3,5 розміру прожиткового мінімуму) для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги. При цьому розмір призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги враховується як середньомісячний розмір зазначених виплат, отриманих на дитину за попередні 12 календарних місяців.

До 6 років:
як різниця між
5 250,00  грн та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів, допомог та пенсій за попередні шість місяців.

до 6 років для дітей з інвалідністю   
7 350,00 грн        

Від 6 до 18 років:
я
к різниця між
6 545,00 грн 
та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів та пенсій за попередні шість місяців.

від 6 до 18 років для дітей з інвалідністю
9 163,00 грн

До 6 років:
як різниця між
5 502,50  грн та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів, допомог та пенсій за попередні шість місяців.

до 6 років для дітей з інвалідністю   
7 703,50 грн   

Від 6 до 18 років:
я
к різниця між
6 860,00 грн 
та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів та пенсій за попередні шість місяців.

від 6 до 18 років для дітей з інвалідністю
9 604,00 грн

До 6 років:
як різниця між
5 680,00 грн та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів, допомог та пенсій за попередні шість місяців.

до 6 років для дітей з інвалідністю   
7 952,00 грн  

Від 6 до 18 років:
як різниця між
7 082,50 грн
та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів та пенсій за попередні шість місяців.

від 6 до 18 років для дітей з інвалідністю
9 915,50 грн

         

Важливо! Для одержання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, органу соціального захисту населення подаються такі документи:

1) заява опікуна чи піклувальника про призначення допомоги, яка складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

3) копія свідоцтва про народження дитини;

4) довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, - видана органом реєстрації довідка, в якій зазначено статус дитячого навчального закладу та за які кошти він фінансується, а також підтверджено факт перебування в ньому дітей);

5) довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник (у разі одержання пенсії на дитину органи соціального захисту населення використовують відомості про розмір пенсії, що надійшли від органів Пенсійного фонду України на електронних носіях інформації);

6) медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ порядку.

У разі неможливості одержання довідки про розмір аліментів від органів державної виконавчої служби, розташованих на тимчасово окупованій території України та в районі проведення антитерористичної операції, державна допомога призначається на підставі письмової заяви опікуна чи піклувальника про одержання (неодержання) аліментів.

Відповідальність за достовірність наданої органу соціального захисту населення інформації щодо неодержання аліментів або щодо їх розміру покладається на опікунів чи піклувальників.

Допомога на дітей одиноким матерям

Законодавчі    акти

Фактична      виплата

Постанова КМУ № 1751, ЗУ «Про Державний бюджет України на 2022 рік»

Закон України “Про державну допомогу сім‘ям з дітьми”

З 1 січня

З 1 липня

З 1 грудня 

Ст.18-3 Допомога   на   дітей   одиноким   матерям,   одиноким усиновлювачам,  матерям  (батькам) у разі смерті одного з батьків, які  мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою   у   загальноосвітніх,   професійно-технічних   та   вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років),   надається   у  розмірі,  що  дорівнює  різниці  між  100 відсотками  прожиткового  мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за  попередні  шість  місяців.

До 6 років: Максимальний розмір –
2 100,00

Від 6 до 18 років:
 Максимальний розмір -
2 618,00 Від 18 до 23 років Максимальний розмір -
2 481,00

До 6 років: Максимальний розмір –
2 201,00

Від 6 до 18 років:
 Максимальний розмір -  
2 744,00Від 18 до 23 років Максимальний розмір –
2 600,00

До 6 років: Максимальний розмір -
2 272,00

Від 6 до 18 років:
 Максимальний розмір -
2 833,00 Від 18 до 23 років Максимальний розмір –
2 684,00   

Важливо! Відповідно до статті 18-1 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, яка (який) не одержує на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".Якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).

Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, право на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, яка є батьком її дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.

!!! Для призначення, виплати та припинення виплати допомоги на дітей одиноким матерям додатково застосовуються умови призначення, виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

 ЗУ   “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім‘ям”

Розміри прожиткових мінімумів:

Фактична   виплата

Закон України  «Про державний бюджет України на 2022 рік»

Розмір  державної соціальної допомоги визначається як різницяміж   прожитковим  мінімумом  для  сім'ї  та  її  середньомісячнимсукупним доходом,  але цей розмір не  може  бутибільшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї.

Для працездатних осіб:
з січня –1 116,45 грн;
з липня –1 170 грн;
з грудня –1 207,80 грн.

Для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів:
з січня – 1 934,00 грн;
з липня – 2 027,00 грн;
з грудня –2 093,00 грн.

Для дітей віком до 6 років:
з січня – 2 730,00 грн;
з липня –2 861,30 грн;
з грудня –2 953,60 грн.

Для дітей віком від 6 до 18 років:
з січня – 3 403,40 грн;
з липня – 3 567,20 грн;
з грудня –3 682,90 грн.

Для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання):
з січня – 3 225,30 грн;
з липня – 3 380,00 грн;
з грудня –3 489,20 грн.

Стаття 9: установити, що у 2022 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 45 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 відсотків; для дітей - 130 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Державна соціальна допомога може бути призначена на строк визнання особи непрацездатною: - одиноким особам, які за результатами медико-соціальної експертизи визнані непрацездатними і не мають інших джерел існування (не отримують доходів, передбачених Порядком обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632); - непрацездатному подружжю - за відсутності осіб, зобов’язаних їх утримувати відповідно до закону.

Одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел існування за тих же умов, державна соціальна допомога може бути призначена довічно.

Важливо! Для призначення державної соціальної допомоги уповноважений представник малозабезпеченої сім’ї, особа якого посвідчується паспортом громадянина України або іншим документом, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), подає такі документи:

  • заяву, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики;
  • декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики;
  • довідку про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;
  • довідку встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (за наявності).

Інформація про склад малозабезпеченої сім’ї заявника зазначається в декларації. Якщо заявник вже отримує будь-який із видів державної допомоги, які призначаються органами соціального захисту населення, відомості про розмір допомоги враховуються цим органом без необхідності її декларування.

До складу малозабезпеченої сім’ї заявника включаються чоловік, дружина, рідні та усиновлені діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (в тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів освіти і вступом до іншого закладу або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців) до досягнення 23 років і не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей. При цьому діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей, включаються до складу сім’ї незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування. Особи, які перебувають на повному державному утриманні, до складу сім’ї не включаються. Права члена сім’ї має одинока особа.

 

 Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

(з урахуванням норм відповідного Закону та норм Закону України від 03.10.2017 № 2148-VІІІ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (зі змінами) та постанови КМУ № 79 «Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

Особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю

ЗУ “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”

Фактична   виплата

Закон України  «Про державний бюджет України на 2022 рік»

З 1 січня

З 1 липня

З 1 грудня

Особи з Інвалідністю з дитинства І групи                  

Підгрупа А         
Підгрупа Б
 

 Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах: особам з інвалідністю з дитинства I групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Особам з інвалідністю з дитинства I групи встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі: особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, - 200 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

6 589,80 грн  

6 906,90 грн  

7 131,10 грн  

3 868,00 грн

4 054,00 грн

41 86,00 грн

Особи з нвалідністю з дитинства ІІ гр.

  Розмір допомоги  особам з інвалідністю з дитинства II групи - 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.  Одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.  

1 934,00 грн

З надбавкою на догляд -
2 997,70 грн

2 027,00 грн  

З надбавкою на догляд -

3 141,85 грн 

2 093,00 грн

З надбавкою на догляд -
3 244,15 грн

Особи з інвалідністю з дитинства ІІІ гр.    

 Розмір допомоги - 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

1934,00 грн


З надбавкою на догляд -
2 610,90 грн  

2 100,00 грн
(з 01.03.2022)  

З надбавкою на догляд -
2 736,45 грн  

2 100,00 грн
(з 01.03.2022)  

З надбавкою на догляд -
2 825,55 грн

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю

ЗУ “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”

Фактична   виплата

Закон України  «Про державний бюджет України на 2022 рік»

- особи з інвалідністю І групи, жінкам, яким присвоєно звання “Мати-героїня”

 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

з 01.01.2022 – 1 934,00 грн
з 01.03.2022 – 2 100,00 грн

- особи з інвалідністю ІІ групи

 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

з 01.01.2022 – 1 934,00 грн
з 01.03.2022 – 2 100,00 грн

- особи з інвалідністю ІІІ групи

 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

з 01.01.2022 – 1 934,00 грн
з 01.03.2022 – 2 100,00 грн

- священнослужителі, церковнослужителі та особи, які не менше 10р. до введення в дію ЗУ “Про свободу совісті та релігійні організації” займали посади в релігійних організаціях

 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

з 01.01.2022 – 1 934,00 грн
з 01.03.2022 – 2 100,00 грн

- особа,  яка не має права на пенсію, - особа, яка досягла віку  65  років  та  не  має  права  на  пенсію  відповідно  до  чинного законодавства.

 30 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

з 01.01.2022 – 1 934,00 грн
з 01.03.2022 – 2 100,00 грн

- на  одну  дитину  померлого  годувальника  -  100 відсотків,  на двох дітей - 120 відсотків, на трьох і більше дітей -  150  відсотків;(у випадку відсутності права на пенсію по втраті годувальника у Пенсійному фонді України через брак відповідного стажу)

на  одну  дитину  померлого  годувальника  -    на двох дітей – на трьох і більше дітей 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

з 01.01.2022 – 1 934,00 грн
з 01.03.2022 – 2 100,00 грн
з 01.01.2022 – 2 320,80 грн
з 01.07.2022 – 2 432,40 грн
з 01.12.2022 – 2 511,60 грн
з 01.01.2022 – 2 901,00 грн
з 01.07.2022 – 3 040,50 грн
з 01.12.2022 – 3 139,50 грн

 Важливо! Державна соціальна   допомога   згідно   із    цим    Законом призначається особі, яка:

1) досягла  віку, встановленого статтею 1 цього Закону та не має  права  на  пенсію  відповідно  до  чинного законодавства або визнана особою з інвалідністю в установленому порядку;

2) не одержує пенсію або соціальні виплати,  що призначаються для  відшкодування  шкоди,  заподіяної ушкодженням здоров'я на виробництві, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне   страхування   від нещасного   випадку    на виробництві  та  професійного захворювання,  які спричинили втрату працездатності";

3)  є  малозабезпеченою  особою (крім осіб з інвалідністю).

 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме 

Законодавчі акти

Фактична виплата

Постанова КМУ від 22 лютого 2006 р. № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»

Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік»

З 1 січня

З 1 липня

З 1 грудня

Тимчасова допомога надається на дітей у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

До 6 років: Максимальний розмір 1050,00 грн

Від 6 до 18 років: Максимальний розмір 1309,00 грн

До 6 років: Максимальний розмір 1100,50 грн

Від 6 до 18 років: Максимальний розмір 1372,00 грн

До 6 років: Максимальний розмір 1136,00 грн

Від 6 до 18 років: Максимальний розмір 1416,50 грн

Важливо! Тимчасова допомога призначається у разі, коли:

  • відомості про одного з батьків (платника аліментів), які внесено до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою ним аліментів; 
  • стосовно одного з батьків здійснюється   кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому  порядку недієздатним, а також  перебуває на строковій військовій службі;
  • місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років  кожні  шість  місяців починаючи  з  місяця,  в  якому  подано  заяву з усіма необхідними документами.

Середньомісячний  сукупний дохід сім’ї визначається відповідно до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної  допомоги,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632, на підставі довідки про доходи і  декларації  про  доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

 

 Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним

Законодавчі    акти

Фактична      виплата

Закон України  «Про державний бюджет України на 2022 рік»

  З 1 січня

  З 1 травня

  З 1 грудня

Постанова КМУ від 2 серпня 2000 р. № 1192 “Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним ” Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.

  Максимальний розмір 
2 393,00 грн

  Максимальний розмір 
2 508,00 грн

  Максимальний розмір 
2 589,00 грн

Важливо! Допомога  на  догляд  надається  дієздатній  особі,  яка зареєстрована  або  постійно проживає на одній житловій площі з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього  догляду,  і  здійснює  догляд  за  ним. Для призначення грошової допомоги на догляд подаються такі документи: заява;документ, що посвідчує особу;декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики; висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу незалежно від того, чи є психічні розлади основною причиною інвалідності;копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд. Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги. У разі коли особа з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу постійно проживає за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання особи, яка звертається за призначенням допомоги на догляд, але має інше зареєстроване місце проживання, органи соціального захисту населення перевіряють відомості щодо неотримання допомоги на догляд за зареєстрованим місцем проживання особи з інвалідністю з використанням інформаційних систем.  

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною 

Законодавчі    акти

Фактична      виплата

Закон України “Про державну допомогу сім‘ям з дітьми”: Право  на  допомогу  на  дітей,  хворих на тяжкі перинатальні ураження  нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий  церебральний  параліч,  тяжкі  психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації  органа, потребує  паліативної  допомоги,  яким не встановлено  інвалідність,  мають  один із батьків, усиновлювачів, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків, батьків-вихователів,  який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою  на один або  декілька видів таких захворювань, станів. Перелік  тяжких захворювань, розладів, травм,  станів тощо, що дає право на одержання відповідно до цього розділу державної  допомоги  на дитину, якій не встановлено інвалідність, затверджується Кабінетом Міністрів України. Допомога  виплачується на кожну хвору дитину у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку та виплачується шість місяців

Закон України  «Про державний бюджет України на 2022 рік»

  З 1 січня

  З 1 липня

  З 1 грудня

До 6 років:
 4 200,00 грн
 

Від 6 до 18 років:
5 236,00 грн

До 6 років: 
4 402,00 грн  

Від 6 до 18 років:
5 488,00 грн  

До 6 років:  4544,00 грн  

Від 6 до 18 років:
5 666,00 грн  

Для призначення допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються такі документи:

1) заява законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною, що складається за формою, встановленою Мінсоцполітики;

2) копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

3) документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення) опікуна, піклувальника (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки), прийомних батьків, батьків-вихователів (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї);

4) довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ (далі - довідка про захворювання дитини).

 Допомога при усиновленні дитини

Закон України “Про державну допомогу сім‘ям з дітьми” Допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу (якщо усиновлювачами є подружжя, - одному з них на їх розсуд), який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, або дитину, батьки якої дали згоду на її усиновлення, крім випадку усиновлення одним з подружжя дитини іншого з подружжя. Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну дитину у розмірі та в порядку, що встановлені для виплати допомоги при народженні дитини, на дату набрання законної сили рішенням про усиновлення.

З 1 січня  
41 280 грн: 
одноразово –
10 320 грн


щомісячно – 860,00 грн протягом 3 років.

З 1 липня
41 280 грн:  
одноразово –
10 320 грн


щомісячно – 860,00 грн протягом 3 років.

З 1 грудня
41 280 грн:   одноразово –
10 320 грн


щомісячно –
860,00 грн
протягом
 3 років.

 Компенсація послуги «муніципальна няня»

Постанова КМУ Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня” Надається за умови виховання двох і більше дітей до трьох років або дитину до трьох років, яка потребує додаткового догляду*, або якщо один з батьків (опікунів) виховує дитину до трьох років і є особою з інвалідністю I чи II групи;”, *Примітка: дитина з інвалідністю до трьох років, дитина до трьох років, хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитина до трьох років, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність.

з 01.01.2022
– 2 100 грн
якщо дитина з інвалідністю
або
важким захворюванням
– 4 200 грн

з 01.01.2022
– 2 100 грн якщо дитина з інвалідністю
або
важким захворюванням
– 4 200 грн

з 01.01.2022
– 2 100 грн якщо дитина з інвалідністю
або
важким захворюванням
– 4 200 грн

  Допомога багатодітним сім’ям

Постанова КМУ № 250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям». Допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно. У разі коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім’я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину.      

З
01.01.2022
– 1700 грн

 З 01.03.2022
– 2100 грн 

З
01.12.2022
– 2100 грн

 Одноразова натуральна допомога «Пакунок малюка»

Постанова КМУ № 744 «Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”»    Пакунок малюка надається у пологових будинках після народженні дитини або у органах соціального захисту населення.  З 01.07.2021 для одержувача є вибір, пакунок або грошова компенсація у відповідних розмірах. Грошова компенсація є одноразовою виплатою на кожну народжену дитину для придбання дитячих товарів: засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, зокрема підгузків, серветок; дитячого одягу та взуття; дитячого харчування; дитячого посуду; дитячих іграшок; текстилю для дітей, у тому числі рушників, ковдр; дитячих ходунків, дитячих колясок.

 з
01.01.2022

 6 300 грн

з
01.07.2021
–  6 603 грн

з
01.12.2022
– 6 816 грн

  Прийом документів для призначення державних соціальних допомог

       Заяви з необхідними документами приймаються посадовими особами відділу через ЦНАП виключно з формуванням електронної справи  через відповідну цифрову платформу «Соціальна громада». Через цю платформу спеціалісти, що приймають документи, передають особові справи онлайн до управління соціального захисту населення Львівської районної державної адміністрації для подальшого призначення.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь